مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه و تمدید دفترچه بیمه درمانی روستایی

چاپ دفترچه بیمه کاملا رایگان انجام می شود
مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه و تمدید دفترچه بیمه درمانی روستایی
تکمیل فرم بیمه به تایید خانه بهداشت و شورای اسلامی روستا مهر و امضاء
اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات سرپرست و افراد تحت تکلف
ارایه یک قطعه عکس جهت کلیه افراد بالای2سال ، کسانی که کارت ملی هوشمند جدید گرفته اند نیاز نمی باشد

اشتراک در دفتر پیشخوان خدمات دولت - صفاری RSS