آیا میدانید…؟؟؟

1). با اجرای طرح بیمه همگانی سلامت ، خانواده‌های کم درآمد به صورت رایگان بدون پرداخت حق بیمه ، بیمه می‌شوند … ؟؟؟

2). کسانی که کارت ملی قدیمی دارند و درخواست کارت ملی هوشمند ندادند. از ارائه خدماتی همچون خدمات بانکی و خدمات در دستگاه اداری و…محروم خواهند شد …؟؟؟

3). کسانی که عوارض خودرو خود را در همان سال پرداخت نکنند ، پس از اتمام سال 24 درصد سال بعد
جریمه می شوند …؟؟؟

توجه :شروع ثبت نام اولیه برای درخواست بیمه سلامت در این مکان به صورت رایگان انجام می شود

  • تعویض شناسنامه قدیم به جدید با تعرفه دولتی انجام می شود

جهت انجام خدمات به دفتر خدمات ثبت احوال و بیمه سلامت(بیمه درمانی کارمندی، بهزیستی، بنیاد شهید وامورایثارگران، روستاییان، بیمه سلامت همگانی،کمیته امداد امام خمینی ره،ایرانیان) به ادرس زیر مراجعه فرمایید

آدرس: گرگان خیابان انقلاب بیست متری دوم مابین انقلاب 14و16 به طرف خیابان بعثت

ساعت کار : 07:30 الی14:00

تلفن تماس مشاوره رایگان ثبت احوال:01732159889
تلفن تماس مشاوره رایگان بیمه سلامت:01732173764

خدمات بیمه درمانی برای شما که دفترچه دارید یا ندارید

خدمات بیمه درمانی برای شما که دفترچه دارید یا ندارید

– ثبت نام اولیه بیمه درمانی برای کسانی که دفترچه بیمه ندارند:

مدارک: اصل کارت ملی و شناسنامه افراد تحت تکفل + عکس برای افراد بالای 2 سال ( یا عکس با کیفیت با گوشی موبایل) + گوشی موبایل فعال + آدرس و کد پستی + مدرک سکونت

صدور دفترچه  – تعویض – تمدید – المثنی      بیمه درمانی

بیمه سلامت همگانی – کارمندان (صندوق بازنستگی کشور) – بنیادشهید وامورایثارگران – کمیته امداد امام خمینی (ره) – بهزیستی – ایرانیان – بیمه درمانی روستایی

آدرس: گرگان خیابان انقلاب بین انقلاب14و16 بیست متری دوم (بسمت بعثت) – دفتر پیشخوان بیمه سلامت صفاری شماره تماس مشاوره دفتر: 32173764  موبایل 09112710057

صندوق بیمه درمانی سایر اقشار

در ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر کلیه مددجویان و توانخواهان تحت پوشش سازمان بهزیستی، دانشجویان وزارت بهداشت و علوم( دانشجویان خارجی) ، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، طلاب حوزه علمیه ، بانک قرض الحسنه مهر ، و اتباع بیگانه از خدمات بیمه پایه سلامت برخوردار میباشند .

بیمه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ، اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﺻﺎﻟﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ارائه بیمه پایه سلامت برای پناهندگان افغانی و عراقی و … دارای کارت آمایش معتبر و یا برگ تردد معتبر در دو گروه آسیب پذیر و بیمار خاص ( هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، پیوند کلیه و ام اس) و اعضاء خانواده آنها و غیر آسیب پذیر منوط و مشروط به پرداخت حق بیمه مندرج در قرارداد.

صدور اولیه دفترچه بیمه درمانی

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)
ب) اصل شناسنامه سرپرست
پ) تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و همسر در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است.
ت) تصویر صفحه اول شناسنامه فرزندان در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است.
ث) تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)
ج) معرفینامه کتبی از مؤسسه بیمه گزار (جهت طلاب و روحانیون)
چ) فیش پرداخت حق بیمه (در صورت پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گزار، ارائه فیش حق بیمه از سوی بیمه شده الزامی نمی باشد).
ح) هزینه صدور دفترچه3000تومان
خ) یک قطعه عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال

تمدید دفترچه بیمه درمانی

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره توسط بیمه گر الزامی است.)
ب) اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال سن ذکور بالای 18 سال و ارائه گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بالای 22 سال در صورت اشتغال به تحصیل
پ) تأئیدیه مؤسسه بیمه گزار (در صورت تمدید قرارداد)
ت) فیش هزینه صدور دفترچه
ث ) فیش پرداخت حق بیمه در صورت پرداخت از طرف بیمه شده
چ) عکس جدید(4×3) برای افراد بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)

تعویض دفترچه بیمه درمانی

الف) ارائه اصل دفترچه قبلی.
ب‌) فیش هزینه صدور دفترچه 3000 در دفتر واریز میشود
پ) یک قطعه عکس جدید (4×3) برای سنین بالای 2 سال سن
ت) رویت اصل شناسنامه فرزندان و والدین

المثنی دفترچه بیمه درمانی

الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی
ب‌) ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه جهت رؤیت و کنترل
پ) فیش هزینه صدور دفترچه
ت) عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال