آموزش کارگزاری بورس مفید

اگر مبتدی هستین یا میخواهید کارگزاری خود را تغییر دهید.لینک آپارت از کارگزاری مفید را برای شما علاقمندان به بورس قرار میدهم.

https://www.aparat.com/MofidSecurities