آموزش کارگزاری بورس مفید

اگر مبتدی هستین یا میخواهید کارگزاری خود را تغییر دهید.لینک آپارت از کارگزاری مفید را برای شما علاقمندان به بورس قرار میدهم.

https://www.aparat.com/MofidSecurities

آموزش بورس بصورت رایگان

برای عزیزانی که علاقمند به بورس هستند در این روزهای که نیاز است در خانه بمانیم. لینک سایت کارگزاری آگاه را قرار میدهم تا با مشاهده فیلم های آموزشی رایگان این کارگزاری اطلاعات بورس خود را افزایش بدهید.

https://bashgah.com/blog/education